Duurzaam

Bij NMSG nemen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus en hebben we de ambitie om dat vandaag weer beter te doen dan gisteren.

Partner Circulair.com

NMSG is partner van Circulair.com.

“Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen. Het is een economie van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde behouden, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en we kijken naar het gehele systeem van productie tot afvalmanagement. In de circulaire economie gaat het om Reduce (verminderen van grondstofgebruik), Reuse (hergebruik producten en onderdelen) en Recycle (hergebruik van grondstoffen).”

Onze duurzame sokken – Powered by Healthy Seas Socks

Onze duurzame sokken die aangeboden worden door partner Healthy Seas Socks, zijn volledig circulair ontwikkeld. Deze heerlijk zachte en comfortabele sokken worden namelijk deels gemaakt uit achtergelaten en ronddobberende visnetten.

Als je meer wilt weten over het Healthy Seas initiatief, ga naar website www.healthyseas.org

Verantwoord produceren – Fair Wear foundation

Onze kleding wordt geproduceerd in Europese fabrieken. Onze fabriek is lid van de Fair Wear Foundation (FWF) – deze onafhankelijke, non-profit organisatie werkt samen met bedrijven en fabrieken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. De leden van de Fair Wear Foundation vertegenwoordigen samen meer dan 120 merken in zeven Europese landen – de producten worden in meer dan 20.000 verkooppunten in 80 landen over de hele wereld verkocht. De FWF is in 11 productielanden in Azië, Afrika en Europa actief. Fair Wear Foundation is opgericht door verschillende partijen in de kledingbranche; door deze verscheidenheid aan belanghebbenden is de FWF een multi-stakeholder initiatief dat voor vertrouwen zorgt.

De Fair Wear Foundation heeft een gedragscode ontwikkeld: de kern van deze code bestaat uit acht arbeidsnormen die zijn afgeleid van de IAO-verdragen en de verklaring voor de mensenrechten van de VN. De gedragscode van de Fair Wear Foundation:

  • Vrije keus van arbeid.
  • Geen discriminatie van werknemers.
  • Geen kinderarbeid.
  • Vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief handelen.
  • Betaling van een leefbaar loon.
  • Geen excessieve werktijden.
  • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
  • Juridisch bindende arbeidsverhouding.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zorgen voor ons succes. Daarom willen we een bedrijf zijn waar mensen graag bij en mee willen werken. Medewerkers kunnen zich bij ons ontwikkelen, daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf en begeleiden we vele studenten op zowel MBO, HBO als WO niveau. Iedere medewerker krijgt de gelegenheid te sporten en we zorgen voor een gezonde voeding.